Laat de zon het werk doen

ALEC, ATAG Low Energy Concept FACTSHEET
Hybride systeem, dat zonne-energie benut èn opslaat. Ook
restwarmte, die ontstaat door verbranding van (aard)gas, wordt
gebruikt voor warmwater en ruimteverwarming.
ALEC levert zeer kleine vermogens (vanaf 500W) aan het cvafgiftesysteem.
Geschikt voor de bestaande bouw, nieuwbouw
en passiefhuis-toepassingen.
• Energielabel A++ (renovatie)
• EPC ≤ 0,40 (nieuwbouw)
• 10% (+/-) extra besparing op energieverbruik verwarming t.o.v meest zuinige (Gaskeur HR) cv-ketel
• 60% (+/-) extra besparing op energieverbruik warm tapwater t.o.v. (Gaskeur HR) cv-ketel
• Vermogensbereik verwarming vanaf 500W – 15kW
• Modulatiebereik 3%-100%
• Tapwatercomfort tot CW6 niveau
• Zonne-energie voor tapwater en ruimteverwarming (zonneboilercombi principe)
• Geschikt voor bestaande woningvoorraad, nieuwbouw en passief huizen
• Realiseren van energiebesparing
• Aanvullende zon-subsidiemogelijkheden ISDE
• Meerdere cv-zones aansturen met een ALEC controlbox
• Geschikt voor aansluiting op een naverwarmer in een ventilatie-WTW unit
• Geschikt voor ATAG One, dé slimme thermostaat
Certificaten
Hybride energieconcept voor
verwarming en warm tapwater
Facts & Figures
In de praktijk
• KIWA | CE
• KIWA | NOx
• KIWA | Gaskeur
• KIWA | Kwaliteitsverklaring zonneboiler (NEN7120)
• TNO | Verklaring conform norm Primair hulpenergiegebruik (NEN7120)
• ISSO | PFHRT Kwaliteitsverklaring Tapwaterrendement
E264EC (ALEC) E325EC (ALEC)
Referenties
One
* E325EC ALEC 300 + 10 m2 + One
ATAG Verwarming Nederland BV • Postbus 105 7130 AC Lichtenvoorde T: 0544 - 391777 • E: info@atagverwarming.com
www.atagverwarming.nl • www.pfhrt.com • bim.atagverwarming.nl • www.atag-one.nl
8A.09.51.75/01.16 wijzigingen voorbehouden.
Bureau CRG bv
Kruisplein 25
3014 DB Rotterdam
Postbus 19196
3001 BD Rotterdam
tel. 010 20 66 555
fax 010 21 30 384
info@bcrg.nl
www.bcrg.nl
Code verklaring: 20140658GGTPWB
Verklaring geldig vanaf 2-08-2014
Op basis van de testmethode uitgewerkt in de werkgroep PFHRT van de VFK (rapport dd. 15-01-2014) zijn in
opdracht van ATAG Verwarming Nederland B.V. door KIWA Nederland BV PFHRT-metingen uitgevoerd.
Product : ATAG A244EC (HP)
Type : HR107-CW4 combiketel met geïntegreerde PFHRT
Fabrikant : ATAG Verwarming Nederland B.V.
Adres : Postbus 105
: 7130 AC Lichtenvoorde
Website : www.atagverwarming.nl
:
Op basis van de energiehoeveelheid ten behoeve van de jaarlijkse energiebehoefte verwarming (QH;dis;nren;an
MJ/Jaar) en de energiehoeveelheid ten behoeve van de jaarlijkse energiebehoefte warm tapwater (Qw;dis;nren;an
MJ/jaar) kunnen voor de NEN7120 of ISSO 82.1 berekeningen onderstaande rendementswaarden worden
gehanteerd:
QH;dis;nren;an (MJ/jaar)
Rendement ATAG A244EC
met geïntegreerde PFHRT
Qw;dis;nren;an (MJ/jaar)
6500 9000 11500 14000
Van w,gen,gi (Hs)
0 0,850 0,875 0,875 0,900
10000 0,900 0,925 0,900 0,925
20000 0,950 0,950 0,925 0,950
30000 0,950 0,950 0,925 0,950
35000 0,950 0,950 0,925 0,950
Bij tussenliggende QH;dis;nren;an – en Qw;dis;nren;an waarden moet er worden geïnterpoleerd.
Met deze gecontroleerde verklaring wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden in eerder genoemd rapport,
zijnde;
• Veilige werking; het product voldoet aan de essentiële eisen gesteld onder de GAD en is opgenomen onder
CE-toezicht.
• Gestelde eisen t.a.v. de toepasbaarheid van de hierboven vermelde PFHRT.
*BCRG heeft per 1 januari 2014 de taken ten aanzien van de databank van ISSO en KBI overgenomen
bureau Controle en 
Gecontroleerde Verklaring
ATAG A244EC (HP)
Passive Flue Heat Recovery Technology (PFHRT)
t.b.v. NEN 7120 en de ISSO 82.1
ALEC, ATAG Low Energy Concept
ALEC Solarstation
ALEC hydrostation
ALEC Zonne-collectoren
ALEC Energieopslagvat
ALEC cv-combiketel
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
+
+
+
+
2015 811/2013
A+
A+++
A
A
ATAG 200-7,5) + One
ALEC (E325EC+CBSolarII
X
X
X
XL
XL

gratis warmte